Prof. Dr. Bart Vinck

Professor Vinck is nationaal en internationaal expert in de audiologie. Hij behaalde naast een Bachelor-graad in de richting Akoepedie (Hogeschool Gent) tevens een ‘Master of Sciences’-diploma in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. In 1998 promoveerde hij tot ‘dokter in de audiologie’ aan de Universiteit Gent met een proefschrift getiteld ‘Distortie Product Oto Akoestische Emissies (DPOAE): normatieve aspecten’. Hij behaalde deze academische graad Summa Cum Laude.

Hij was jarenlang aangesteld als Hoofd Audiologie in de NKO-afdeling van het Universitair Ziekenhuis van Gent en was tijdens die periode ook Directeur van het Centrum Ter Sprake (een centrum voor spraak-, taal- en gehoorrevalidatie aan het UZ Gent). Sinds 2001 is hij aangesteld als voltijds hoofddocent Audiologie binnen de vakgroep ‘revalidatiewetenschappen’ aan de Universiteit van Gent, en (mede)verantwoordelijk voor de opleiding Audiologie aan de UGent. Vanuit die functie ligt hij aan de basis van de kwaliteitsvolle training van vele audiologen over heel Vlaanderen.

Van 2011 tot 2018 was hij hoogleraar Audiologie en departementshoofd van het ‘Department of Speech-Language Pathology and Audiology’ aan de Universiteit van Pretoria (UP) in Zuid-Afrika. Tijdens die periode was hij ook Directeur van het UPCIU, het lokale ‘Cochleair Implant Team’ van de universiteit, en vakgroepvoorzitter van de ‘Applied Social Sciences Cluster’. Hij is momenteel nog steeds verbonden aan de UP als Buitengewoon Hoogleraar binnen de faculteit ‘Humanities’ en is van nabij betrokken bij internationaal klinisch wetenschappelijke studies. Hij doceert internationaal, presenteert op vele internationale congressen als keynote speaker en schreef reeds meer dan 100 internationale wetenschappelijke publicaties.

Binnen zijn expertisegebied dat tinnitus, hyperacusis en gehoorschade door professionele en recreationele lawaaiblootstelling behelst, heeft hij tijdens zijn loopbaan reeds verschillende baanbrekende initiatieven genomen. Zo richtte hij in 1998 de eerste tinnituskliniek in Vlaanderen op, ontwikkelde het multidisciplinair gehoorzorgprogramma HearingCoach, dat enkele jaren geleden nog de ‘Best Practice Award’ van Europa kreeg en ligt hij als uitvinder aan de basis van de recente ontwikkeling van de eerste smartphone applicatie (dBTrack) voor ‘veilig luisteren’ met behulp van oortelefoons. Een initiatief dat volledig in de lijn is met de ‘safe listening’-strategie van de WHO.

Heel recent introduceerde hij ten slotte een innovatieve aanpak voor een trapsgewijze en multidisciplinaire aanpak voor de diagnostiek en begeleiding van tinnitus/hyperacusis patiënten in Vlaanderen. Het expertisecentrum ON-GEHOORD te Brugge, en de daaraan verbonden eerstelijns zorgpunten over heel Vlaanderen, bieden een snel en multidisciplinair zorgtraject aan voor patiënten met tinnitus en overgevoeligheidsaandoeningen voor geluid. De werking van dit centrum is volledig in lijn met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en past alle principes toe van de recent verschenen Europese richtlijnen rond de aanpak van tinnitus in een multidisciplinaire setting.

www.on-gehoord.com

Afspraak

Voor het boeken van een afspraak, of andere inlichtingen, kunt u ons vrijblijvend contacteren op het nummer +32 50 44 33 42 of via het contactformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK