Cosmipolis Clinic  
 
 
  Ik zoek meer info over  
 
Borsten pijl
Gezicht pijl
Gehoor pijl
Haar pijl
Huid pijl
Lichaam pijl
Tanden pijl
 
Cosmipolis Cosmipolis Cosmipolis
 
  Tinnitus  
 
Cosmipolis Clinic is
a member of the:
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Ongehoord

Centrum Ongehoord: centrum voor advies & begeleiding bij tinnitus

‘.…je moet er maar leren mee leven…’. Ten onrechte en maar al te vaak krijgen personen met tinnitus deze boodschap te horen. Om die reden is onder impuls van Prof. Dr. Bart Vinck het Centrum Ongehoord (centum voor advies en begeleiding van personen met tinnitus) opgericht dat per 15 nov. 2011 van start gaat in Brugge.

In België heeft Professor Vinck tinnitus op de kaart gezet en in Europa geldt hij als een expert op het gebied van tinnitus assessment & management. De bedoeling is om op basis van een grondige analyse van de tinnitus een deskundig advies te formuleren en een professionele begeleiding te organiseren, op maat van de patiënt. Inmiddels hebben meer dan 17.000 patiënten baat gehad bij zijn programma.

Tinnitus, soms ook oorsuizen genoemd, is het horen van sis-, fluit-, brom- of pieptonen in één of beide oren. Soms komt het voor in combinatie met hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) waarbij geluiden als te sterk, onaangenaam of zelfs pijnlijk worden ervaren. Tinnitus kan het gevolg zijn van een aandoening van het gehoororgaan maar kan evenzeer veroorzaakt worden door factoren die niets met het (geh)oor te maken hebben: hoge bloeddruk, probleem met het kaakgewricht, nekklachten, etc.

Belangrijk is dat we kiezen voor een multidisciplinaire benadering. Dit betekent dat we standaard verschillende professionals betrekken bij het onderzoek en samenstelling van het behandel- en/of zorgtraject. We denken hierbij met name aan de Neus-Keel-Oor specialist, de audioloog, de audicien en de klinisch psycholoog. Een tweede belangrijk aspect is dat we een ‘onafhankelijke koers’ varen door zelf geen betrokken partij te zijn bij de uitvoering van het behandel- of zorgtraject, noch bij de eventuele uitrusting van de patiënt met tinnitusmaskeerders of aanverwante gehoorapparatuur.

De patiënt gaat eerst naar de NKO-arts voor onderzoek en neemt vervolgens contact op met Centrum Ongehoord. Standaard worden 2 sessies van telkens 45 minuten gepland. Tijdens de eerste sessie wordt een volledige tinnitusbepaling uitgevoerd door een audioloog die hierin gespecialiseerd is. Die beschikt ook over de apparatuur en geavanceerde technieken om de tinnitus heel gedetailleerd in kaart te brengen. Tijdens de tweede sessie krijgt de patiënt uitleg over het mechanisme van zijn tinnitus. Tenslotte wordt in functie van de resultaten een advies geformuleerd over een passend behandel- en/of zorgtraject. Daarbij gaat onze bijzondere aandacht ook naar de psychologische begeleiding van patiënten. Het continu horen van een pieptoon is niet alleen een aanslag op hun levenskwaliteit maar soms ook aanleiding voor ‘ontreddering’ omdat andere personen deze piep niet waarnemen.

Tegenwoordig komt tinnitus ook steeds vaker voor bij jongeren die een avond zijn gaan stappen. Te luide muziek veroorzaakt immers gehoorschade die een van de belangrijkste onderliggende oorzaken is voor het ontstaan van tinnitus. Hier is een preventieve aanpak op zijn plaats. In dit kader werken we conform het gehoorzorgprogramma van ‘HearingCoach’ dat door EU-OSHA bekroond is als “Best Practice”. Lees hier meer over op www.hearingcoach.com
 
lijn
top
 
 
 
Belgian Society for Private Clinics
 
Bekijk onze bedrijfsfilm
bedrijfsfilm
 
Digitale nieuwsbrief

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten
 
Naam *
E-mail *
 
 
Cosmipolis Clinic

Sint-Claradreef 77
8000 Bruges (Belgium)
T +32 (0)50 44 33 44
F +32 (0)50 44 33 69

pijl2info@cosmipolis.be
 
Reclamebureau Blont
privacy policy