Cosmipolis Clinic  
 
 
  Ik zoek meer info over  
 
Borsten pijl
Gezicht pijl
Gehoor pijl
Haar pijl
Huid pijl
Lichaam pijl
Tanden pijl
 
Cosmipolis Cosmipolis Cosmipolis
 
  Jastreboff en Hazell  
 
Cosmipolis Clinic is
a member of the:
 
 
 
 
 
 
 
Er is sinds de jaren tachtig meer bekend wat de onderliggende neurofysiologische processen zijn die een rol spelen in de meeste gevallen van hyperacusis, vooral dankzij het werk van de Amerikanen Jastreboff en Hazell. Zo schijnt er een sterke wisselwerking te bestaan tussen het auditief gehoorsysteem (plus corticale gebieden), het limbisch systeem (veroorzaker van emotionele associaties) en het autonoom zenuwstelsel (lichaamsfuncties): wanneer interne geluidsprikkels (bij tinnitus) of externe geluidsprikkels (bij hyperacusis) negatieve reacties veroorzaken, dan ontstaat er een negatieve spiraal van hypervigilantie/alertheid op bepaalde geluiden met in bepaalde mate lichamelijke klachten (o.a. gespannenheid, trillen, schrikreacties, zweten) en geestelijke klachten (o.a. angstreacties, depressie) tot gevolg. De manifestaties van deze klachten, die dus voortkomen uit de negatieve reacties op geluid, verschillen in aard en hevigheid, al naar gelang de ernst en duur van de klachten. Deze negatieve spiraal kan doorbroken worden door zich bewust te worden van de onderliggende processen zodat het proces in positieve richting kan veranderen.
lijn
top
 
 
 
Belgian Society for Private Clinics
 
Bekijk onze bedrijfsfilm
bedrijfsfilm
 
Digitale nieuwsbrief

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten
 
Naam *
E-mail *
 
 
Cosmipolis Clinic

Sint-Claradreef 77
8000 Bruges (Belgium)
T +32 (0)50 44 33 44
F +32 (0)50 44 33 69

pijl2info@cosmipolis.be
 
Reclamebureau Blont
privacy policy